Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Việt Nam và Cà Phê

    Văn hóa uống cà phê đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống người Việt. Từ những góc phố nhộn nhịp ở các thành phố lớn đến những quán cóc nhỏ bé ở nông thôn, hương vị của tách cà phê đậm đà luôn gắn kết với bản sắc văn hóa và lối sống của dân tộc này. Lịch sử cà phê ở Việt Nam có...
Bên trên