Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Mở lớp học nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Đại học - Cao đẳng trực tuyến

  1. Đối tượng - Là người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục như các trường Đại học, Cao đẳng. - Những người có bằng Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có nguyện vọng trở thành giáo viên...
 2. T

  Tuyển sinh học viên lớp học nghiệp vụ sư phạm

  1. Đối diện - Là người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục như các trường Đại học, Cao đẳng. - Những người có bằng Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có nguyện vọng trở thành giáo viên...
 3. T

  Đào tạo cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm ĐH - CĐ học online

  I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học cần đáp ứng một trong các điều kiện sau: a) Giảng viên các trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm. b) Những người có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động...
 4. T

  Đào tạo cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm ĐH - CĐ học online tại nhà

  I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học cần đáp ứng một trong các điều kiện sau: a) Giảng viên các trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm. b) Những người có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động...
Bên trên