Kết quả tìm kiếm

  1. W

    WESTERN - ĐƠN VỊ THẦU KHO LẠNH LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á, CÙNG VỚI ĐÓ CUNG CẤP CÁC THIẾT BỊ CẤP ĐÔNG CAO CẤP ĐẠT CHUẨN CH U U VÀ CH U Á

    Trong bối cảnh toàn cầu hóa và nhu cầu bảo quản thực phẩm ngày càng tăng cao, việc phát triển các hệ thống kho lạnh hiện đại và tiên tiến trở thành yếu tố then chốt để duy trì chất lượng sản phẩm. Western, với vị thế là đơn vị thầu kho lạnh lớn nhất Đông Nam Á, không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực...
Bên trên